Zaštita ličnih podataka

Direktno.rs ne prikuplja vaše lične podatke prilikom posete portalu osim kada ih lično obezbedite kroz kontakt formu ili putem e-mail adrese. Informacije koje Direktno.rs automatski prikuplja vas ne mogu identifikovati. To su sledeće informacije: IP adresa, operativni sistem, vreme provedeno na sajtu, broj otvorenih strana, kretanje kroz portal kao i adresu portala sa koga ste došli i na koji ste otišli nakon našeg.

COOKIES

Cookies su informacije sačuvane na hard disku korisnika koje služe boljem funkcionisanju portala Direktno.rs. Vaš kompjuter će deliti podatke samo sa sajtom koji ga je postavio i ni jedan drugi sajt mu ne može pristupiti. Direktno.rs može koristiti cookie-je za tehničke potrebe kako bi vam pružio bolju navigaciju kroz sajt ili vam omogućio da prilagodite korišćenje sajta svojim potrebama. Ukoliko ne želite da imate cookie-je na svom kompjuteru, možete isključiti ta podešavanja u svom browser-u. Isključivanje cookie-a može uticati na funkcionalnost portala.